Skip to main content Skip to footer

Priser og betingelser

Børn og unge, der bor i Holbæk Kommune, og er mellem 0 og 25 år kan gå til musik hos os i Holbæk Kulturskole. Er du ældre end 25 år, er du også velkommen, men du skal betale mere for undervisningen, og vi skal lave en særlig aftale. De helt små børn kan deltage på hold, der er tilpasset aldersgruppen, og når motorik og motivation er tilstrækkeligt udviklet, kan barnet begynde til instrumentalundervisning. Det sker almindeligvis i 3. klasse, men nogle børn er klar tidligere.

Priser pr. 1-8-2024

Instrumental og sangundervisning: soloundervisning a´25 min 4 rater a 1.147,50 kr.

Instrumental og sangundervisning: soloundervisning a´50 min 4 rater a 2.295 kr.

Instrumentalundervisning på hold: Lektionslængde 50 min, 3-4 elever. 4 rater a 687,5 kr.

Instrumentalundervisning på hold: Lektionslængde 35 min, 2 elever 4 rater a 687,5 kr.

Instrumental- og sangundervisning over 25 år: soloundervisning a´25 min 4 rater a 2.490 kr.

Billedkunst hold 4 rater a 680 kr.

Musikalsk værksted 4 rater a 537,5 kr.

Bare Spil 4 rater a 687,5 kr.

Kor (kun kor) 4 rater a 267,5 kr.

Sammenspil (kun sammenspil) 4 rater a 687,5 kr.

Familierytmik 4 rater á 417,50 kr.

Leje af instrument 4 rater a 262,5 kr.

Forældrekor 4 rater a 567,50 kr.

Betalingsbetingelser for musik

Bemærk at der i starten vil blive sendt en særskilt betaling hvor eleven bliver opkrævet et gebyr for Copydan- og fotokopiafgift på kr. 50. Den opkræves kun en gang pr. elev uanset hvor mange undervisningstilbud eleven deltager i.

Ved undervisningsstart er der 3 måneders gensidig prøveperiode.
Prøveperioden er ikke kontingentfri, men eleven kan udmeldes uden at være bundet til hele sæsonen.
Fortsætter man efter prøveperiodens ophør er tilmeldingen/betalingspligten gældende for resten af sæsonen.

Udlejning af instrumenter: Musikskolen har et antal instrumenter til udlejning, dog ikke tangentinstrumenter og trommesæt. Tilbuddet gælder fortrinsvis 1. års elever. Lejen er på kr. 90 pr. md.

Betalingsbetingelser for billedkunst

Det er muligt med 2 gratis prøvegange derefter binder man sig for hele sæsonen.

Udmelding

Udmelding for både musik- og billedskolen skal ske skriftligt til kontoret, og er først godkendt d.d. hvor mailen er modtaget. Udmeldinger godkendes ikke via læreren.

Regler vedr. refusion af deltagerbetaling

I tilfælde af en lærers fravær udover sygdom, vil undervisningen for så vidt det er muligt blive gennemført på et senere tidspunkt.

Den enkelte lærer kan i løbet af sæsonen aflyse den almindelige undervisning og erstatte den med relevante tiltag.  

Der vil blive tilbagebetaling for antal aflyste gange der overstiger 3, med mindre eleven har fået anden undervisning gennem sammenspil, udstillinger, workshops, koncerter med mere.  

Dette gælder for de fag hvor sæsonen er 36 uger. For undervisningsforløb på 28 uger vil der blive tilbagebetaling for antal aflyste gange der overstiger 2.

Der refunderes betaling ved sæsonafslutning.