Skip to main content Skip to footer

Ansøgning til BGK

ANSØGNING BGK

Hvis du er interesseret i BGK og er mellem 16 og 25 år skal du ansøge senest 1. april.

Alle kan ansøge ingen erfaring eller kvalifikation kræves. Men optagelsen vil være en samlet vurdering af den enkeltes indsendte værker, baggrund, motivation, interesser, kunstnerisk mod og modenhed, samt evne til at arbejde selvstændigt.

 

Optagelsesudvalget består af afdelingsleder og én ekstern censor.

Du skal indsende fotodokumentation af 8 til 10 værker på mail til nisvb@holb.dk

Du må gerne sende flere fotos af hvert værk, men de skal samles på en side, dvs 10 indsendte værker = 10 sider som samles i en pdf.

Skriv dit fulde navn og alder i mailen, samt alle kontaktoplysninger inkl. telefonnummer.

Alt der kan fotograferes kan indgå som værk: tegning, maleri, objekt, skulptur, foto, video, lyd eller andre medier du arbejder med.

 

FOTODOKUMENTATION:

Saml gerne dine fotos af værker i en samlet pdf, hvor hvert indsendte værk har egen side. Du skal skrive titel, årstal, materialer og størrelse på værkerne

 

VIDEO & DOKUMENTATION:

• Kan være egentlige videoværker, lydværker eller være dokumentation af performances eller installationer m.m. – Men ikke video af maleri og tegninger.
• Komprimer video til HD 1920x1080 pixels.
• Video og lyd skal kunne afspilles i QuickTime-player
• Filer større end 10 MB sendes via WeTransfer til nisvb@holb.dk 
• Hver video må maksimum må max vare 5 minutter. Indsæt skilt (der har navn, titel m.m.)

Har du flere værker end dem du sender ind, fx på Instagram el lign. Kan link indsendes i mailen.

Bemærk:  Al indlevering af værker sker nu digitalt på mail til: nisvb@holb.dk

Bliver du optaget på BGK er tilmeldingen bindende med mindre du senest den 15. oktober skriftligt har meddelt kontoret på Holbæk Kulturskole, at du ønsker at stoppe, så ophører betaling og

undervisning 1. november.

Hvordan får jeg besked?

Du får skriftlig besked via mail umiddelbart efter endt ansøgningsfrist- om du skal komme til en samtale.

Samtalerne forgår umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte afdelingskoordinator:

Nikolaj Recke, Telefon: 26 82 98 92, mail: nisvb@holb.dk