Spring til indhold

Priser og betingelser

Børn og unge, der bor i Holbæk Kommune, og er mellem 0 og 25 år kan gå til musik hos os i Holbæk Kulturskole. Er du ældre end 25 år, er du også velkommen, men du skal betale mere for undervisningen, og vi skal lave en særlig aftale. De helt små børn kan deltage på hold, der er tilpasset aldersgruppen, og når motorik og motivation er tilstrækkeligt udviklet, kan barnet begynde til instrumentalundervisning. Det sker almindeligvis i 3. klasse, men nogle børn er klar tidligere.

Priser pr. 1-8-2022

Instrumental og sangundervisning: soloundervisning a´25 min

4 rater a 1035 kr.

Instrumental og sangundervisning: soloundervisning a´50 min

4 rater a 2067,50 kr.

Instrumentalundervisning på hold: Lektionslængde 50 min, 3-4 elever.

4 rater a 635 kr.

Billedkunst hold

4 rater a 635 kr.

Ping og Picasso

4 rater a 635 kr.

Bare spil

4 rater a 635 kr.

Musikalsk værksted

4 rater a 495 kr.

Kor (kun kor)

4 rater a 247 kr.

Sammenspil (kun sammenspil)

4 rater a 645 kr.

Forældre/barn rytmik

2 rater a 775 kr.

Leje af instrument

4 rater a 225 kr.

Forældrekor

4 rater a 302 kr.

Gardens forskole

4 rater a 475,-kr.

 

Betalingsbetingelser

Med første rate opkræves en Copydan- og fotokopiafgift på kr. 50.

Ved undervisningsstart er der 3 måneders gensidig prøveperiode. Fortsætter man efter prøveperiodens ophør er tilmeldingen/betalingspligten gældende for resten af sæsonen.

Udlejning af instrumenter: Musikskolen har et antal instrumenter til udlejning, dog ikke tangentinstrumenter og trommesæt. Tilbuddet gælder fortrinsvis 1. års elever. Lejen er på kr. 90 pr. md.

 

Regler vedr. refusion af deltagerbetaling pr. 1.8.2019

I tilfælde af en lærers fravær udover sygdom, vil undervisningen for så vidt det er muligt blive gennemført på et senere tidspunkt.

Den enkelte lærer kan i løbet af sæsonen aflyse den almindelige undervisning og erstatte den med relevante tiltag.  

Der vil blive tilbagebetaling for antal aflyste gange der overstiger 3, med mindre eleven  

har fået anden undervisning gennem sammenspil, udstillinger, workshops, koncerter med mere.  

Dette gælder for de fag hvor sæsonen er 36 uger. For undervisningsforløb på 28 uger vil der blive tilbagebetaling for antal aflyste gange der overstiger 2.

Der refunderes betaling ved sæsonafslutning.Feedback

Sidst opdateret

31.05.2022

Ansvarlig redaktør

Steffen Højager