Skip to main content Skip to footer

Søg på Alder/område

Hvis faget ikke fremgår på en bestemt skole/område, er du velkommen til at kontakte kontoret. Måske kan vi alligevel indfri dit ønske.

Musik på Orø, Musikalsk Værksted for de 6 - 7 årige

MUSIKALSK VÆRKSTED 1.+2. KLASSE
- er et tilbud til de børn, der har lyst til at lære musikkens grundprincipper at kende. Børnene lærer samtidig at indgå i et musikalsk team og vi arbejder målrettet med rytmer, melodi, form og klang.
Undervisningen er en god forberedelse for de børn, der senere ønsker at gå til ”Bare Spil!!” i 3. kl. eller til soloundervisning. Holdstørrelsen er på 10-12 elever og undervisningen foregår på visse skoler i SFO tiden.

De præcise tidspunkter meldes ud primo august.