Skip to main content Skip to footer

Søg på Alder/område

Billedkunst 10 – 15 år - Kulturkasernen, Onsdag kl.16.00 - 18.00

Vi fortsætter med at træne teknikker indenfor tegning, maleri, grafik og rummelig form og digitale medier. Eleverne vil i løbet af sæsonen få mulighed for at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker. Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne frie udtryk. Der arbejdes eksperimenterende og procesorienteret og eleverne får muligheden for at arbejde med egne kreative ideer. Kunsten, både den ældre samt moderne og samtidskunsten vil løbende blive inddraget i undervisningen og danne afsæt for det billedskabende arbejde.

Periodevis deltager vi i projekter i huset og ude i byen. Sæsonen afsluttes med en stor fælles udstilling for alle billedskolehold.

Lærere

  • Birgitte Kjøller