Spring til indhold

Billedkunst

HOLBÆK KULTURSKOLES BILLEDSKOLE tilbyder holdundervisning i inspirerende rammer med gode værkstedsfaciliteter på tre skønne adresser i Holbæk: Holbæk Kulturskole Gl.Ringstedvej 32E 4300 Holbæk T: 7236 7270 E: kulturskolen@holb.dk. OG Kulturkasernen Kasernevej 43 4300 Holbæk OG Holbæk Lilleskole Stenhusvej 22A 4300 Holbæk

HOLBÆK KULTURSKOLES BILLEDSKOLE ER HOLBÆK KOMMUNES BILLEDSKOLE FOR BØRN OG UNGE. VI HØRER UNDER KULTURFORVALTNINGEN. BILLEDSKOLEN BLEV GRUNDLAGT I 1993 I TØLLØSE AF BENTE KJÆR PEDERSEN.

Holbæk Kulturskoles Billedskole er et tilbud til børn og unge i Holbæk kommune.

Målsætningen er at tilbyde kvalificeret undervisning indenfor et bredt felt, der spænder fra klassiske kunstdiscipliner til samtidskunst samt animation og filmarbejde. På billedskolen arbejdes der med en eksperimenterende tilgang og med brug af kreative processer for at træne børn og unges innovative kompetencer og gøre dem til vigtige medspillere i samfundet.

AKTIVITETER

Billedskolen tilbyder fritidsundervisning for børn og unge i alderen 6 – 18 år. Der tilbydes undervisning i tegning, maleri, skulptur, foto, video, tegneserie, animation og andre billedskabende udtryk. Eleverne bliver præsenteret for kunstens og animationens billedsprog og trænes dermed både i at se på billeder samt udtrykke sig gennem billeder.

Hver sommer udbydes der spændende og sjove sommer kunst- og animations camps, hvor børn og unge på tværs af alder kan fordybe sig en hel uge fuld af kreativitet, skaberglæde og social hygge med nye venner.

Billedskolens forskellige hold deltager ofte i projekter udenfor kulturskolen og hver sæson afsluttes med en stor fælles udstilling.

Vi tilbyder også huskunstnerprojekter og billedkunstprojekter til skoleklasser, der foregår ude på skolerne i samarbejde med billedkunstlærerne.

Billedskolen drives af kompetente undervisere med fagprofessionel baggrund , der brænder for at give børn og unge billedkunstundervisning af høj kvalitet.

Billedkunst 6 – 10 årBilledkunst 6 – 10 år 

Onsdage kl. 16:00 – 18:00 

Undervisningssted: Kulturkasernen

Vi træner de grundlæggende teknikker indenfor tegning, maleri, grafik, rumlig form og digitale medier. Eleverne vil i løbet af sæsonen få mulighed for at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker. Kunsten, både den ældre samt moderne og samtidskunsten vil løbende blive inddraget i undervisningen og danne afsæt for det billedskabende arbejde. 

Periodevis deltager vi i projekter i huset og ude i byen. Sæsonen afsluttes med en stor fælles udstilling for alle billedskolehold. 

Tilmeld

Billedkunst 11 – 15 årBilledkunst 11 – 15 år 

Tirsdage kl. 16:00 – 18:00 

Undervisningssted: Kulturkasernen 

Vi fortsætter med at træne teknikker indenfor tegning, maleri, grafik, rumlig form og digitale medier. Eleverne vil i løbet af sæsonen få mulighed for at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker. Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne frie udtryk. Der arbejdes eksperimenterende og procesorienteret og eleverne får muligheden for at arbejde med egne kreative ideer. Kunsten, både den ældre samt moderne og samtidskunsten vil løbende blive inddraget i undervisningen og danne afsæt for det billedskabende arbejde. 

Periodevis deltager vi i projekter i huset og ude i byen. Sæsonen afsluttes med en stor fælles udstilling for alle billedskolehold. 

Læs om vores fantastiske Sommer Kunst og Animationscamps her

Tilmeld

Billedkunst 7 - 12 årBilledkunst  

Alder: 7 - 12 år

Sted: Holbæk Lilleskole 

Torsdage 14.30 - 16.30

På dette hold vil eleverne i årets løb få lejlighed til at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker indenfor tegning, maleri, grafik og rumlig form. Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem stillede opgaver og egne frie udtryk.

Læs om vores fantastiske Sommer Kunst og Animationscamps her 

Tilmelding

 

 

Billedkunst 6 -10 år JyderupPå dette hold kommer vi til at beskæftige os med tegning, maleri, billedkomposition, byg og andre udtryksformer indenfor billedkunst, og vi udtrykker os via forskellige materialer og teknikker. Vi ser eksempler på både historisk og samtidskunst.

Onsdag 13.15 - 15.00 Jyderup skole

Opstart: 13. september

Der er også mulighed for at du får indblik i, hvordan du bygger en filmfortælling op via egne små animationsfilmproduktioner.

Tilmelding

Billedkunst for unge/Ung Kunst 12 – 18 årBilledkunst 12 – 18 år Tilmeld

Mandage kl. 16:00 – 18:00 (hvis det passer alle tilmeldte at starte tidligere fx kl. 15:30, så gør vi det)

Undervisningssted: Kulturkasernen