Spring til indhold

MGK - Musikalsk Grundkursus

MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til en musik- eller kulturskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK undervisningen kan foregå på Gymnasier i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Typisk kan det omhandle soloundervisning på hoved og bifagsinstrument. I det tilfælde at mange MGK elever går på samme gymnasium kan MGK Sjælland også gennemføre hold undervisning.

FORMÅLET MED MGK ER AT:

  • Uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv
  • Forberede til optagelse på musikkonservatoriet eller en videregående musikuddannelse

MGK finansieres af Staten og er et tilbud til unge mellem 14 og 25 år ( Der kan dog dispenseres for aldersgrænserne). Der tilbydes undervisning i Klassisk musik, Rytmisk musik og Produktion. Du kan se mere om de enkelte linjer på MGK-centrenes hjemmesider.

  • Optagelsesprøve finder sted i foråret
  • MGK er tilrettelagt som et 3-årigt forløb.
  • Undervisningen, der starter i august og slutter til juni, er gratis, men er ikke i sig selv SU-berettiget.
  • Undervisningen foregår enten på MGK centeret eller på én af regionens andre musik- og kulturskoler
  • Der er 6-7 ugentlige timer og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler.

Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at eleven har mindst 80% fremmøde i alle fag. De 80% opgøres i hvert fag for sig og er således ikke et samlet gennemsnit af tilstedeværelsen i alle fag. Dette medfører, at såfremt en elev har forsømt mere end 20% af undervisningen i et enkelt fag, kan pågældende elev ikke indstilles til års- eller afgangsprøver i noget fag overhovedet.
 
Lederen af det enkelte MGK kan dog give dispensation for deltagelse i undervisningen i de almene fag til elever, som ad anden vej har erhvervet sig tilsvarende færdigheder i de pågældende fag.
 

Se mere på: mgksjaelland.dkFeedback

Sidst opdateret

07.02.2019

Ansvarlig redaktør

Steffen Højager